Søg

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Lynafvikling af aktieselskaber

Afvikling af aktieselskaber

Flere af aktieselskaberne i Sverige er hvilende og driver ikke erhvervsvirksomhed pga. ejerskifte eller anden form for omstrukturering af selskabet. Et eksempel kan være, at virksomheden er overtaget af næste generation, som driver virksomhed i et andet selskab, hvor det gamle selskab i reglen fortsætter som et hvilende selskab.

Når man ikke længere har brug for aktieselskabet, kan det bedste alternativ være at afslutte og afvikle det, noget som skal ske korrekt. Svenska Standardbolag AB har siden 1992 foretaget mere end 25.000 lynafviklinger af selskaber gennem funktionen Slutstenen. Vi sørger for, at afviklingen foregår korrekt, og at kunden får besked om de skattemæssige konsekvenser, som afviklingen af aktieselskabet vil have, inden forløbet starter.

Kontakt os for at høre nærmere.

Hvordan kan jeg afvikle mit selskab?

Et aktieselskab kan nemt afvikles gennem vores lynafvikling Slutstenen. Sagsbehandlingen går hurtigt, og ejeren bliver betalt omgående. Vi gennemfører afviklingen af selskabet, som var det vores, og sælgeren slipper således al håndtering af selskabet. Som sælger kan du føle dig sikker på, at alt går korrekt til.

Man kan også afvikle et aktieselskab gennem en såkaldt frivillig likvidation og opløsning af selskabet. Det vil i så fald tage ca. 7 måneder, før ejeren får et eventuelt tilgodehavende ud af selskabet.

Vi hjælper også med afvikling af andre selskabsformer.

Kontakt os for yderligere information

Sælg dit hvilende aktieselskab til os, og få pengene udbetalt med det samme

Vores lynafvikling Slutstenen

På basis af en analyse af selskabets aktuelle balance og resultatrapport beregner vi en købesum og fremsender et tilbud. Ved underskrivelse af aftalen erhverver vi selskabet og gennemfører afviklingen som ejere.

Vi overtager ansvaret for al behandling af selskabet, såsom skatteangivelse for tomme selskaber (på svensk en såkaldt skalbolagsdeklaration), skatteindbetalinger, selskabets regnskab, framelding af moms, evt. årsregnskab under afviklingsperioden, erklæringer mv.

Alt dette for at gøre sagsbehandlingen så smidig som muligt. Svenska Standardbolag er førende inden for lynafvikling af selskaber. Vi har siden 1992 afviklet mere end 25.000 aktieselskaber gennem vores afviklingsfunktion Slutstenen.

Bestilling af lynafviklingen Slutstenen

Send den aktuelle resultatopgørelse og balance til et af vores kontorer, så sender vi hurtigt et tilbud.

Få et tilbud direkte

Ring til os! Vi besvarer gerne spørgsmål.

Likvidation

En anden måde at afvikle et selskab på er gennem frivillig likvidation og opløsning. Det tager ca. 7-8 måneder, før selskabets aktiver vil kunne blive udtaget.

Svenska Standardbolag AB kan også hjælpe med dette. Vi stiller en likvidator til rådighed, som træder ind i bestyrelsen i likvidationsperioden. Vi udfærdiger samtlige dokumenter i forbindelse med likvidationen og klarer dokumentation og slutafregning.

Administration og forvaltning af selskabet under likvidationen varetages af selskabet som hidtil.

Følg os på sociale medier


FALUN

Tel. +46 23 79 23 00

info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Tel. +46 8 23 41 15
Mobil +46 70 792 11 94
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Tel. +46 31 17 12 25
Mobil +46 72 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Tel. +46 40 720 20
Mobil +46 72 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2021, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare